Contact ETRUS

For information about ETRUS, please contact coordinator Yin Liu:

Yin Liu
Department of English
9 Campus Drive
Saskatoon, SK
Canada S7N 5A5
yin.liu@usask.ca
(306) 966-1835